Ekip Gelişimi ve Kişisel Gelişim Eğitim Modülleri

Adanmış Ekip ve Takım Ruhu Oluşturma

İÇERİK

 • Bireysel Stres alanlarımız ve başarı
 • Aidiyet oluşumunu destekleyen çağdaş yönetim kavramları
 • İyi ekiplerin farklılık yaratan özellikleri nelerdir?
 • Ekip Performansını Değerlendirme
 • Ekiplerin doğru ve sağlıklı iletişim kuramama sebepleri
 • Ekipte Güven Veren Beden Dili Kullanımı

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Kurum içi İletişim Becerilerini Geliştirme – Ortak İletişim Kültürü Oluşturma

İÇERİK

 • İletişimin Temeli ve Farkındalık Oluşturma
 • Sık Karşılaşılan Hatalı Dinleme Modelleri
 • Ast-Üst Açısından Empati
 • Doğru Zamanda Doğru Şekilde Dinleme ve Doğru Soru Sorma
 • Zihinsel ve Fiziksel Psikolojik Alanlarımız
 • İletişimde Beden Lisanını, Jest Ve Mimikleri Doğru Kullanma ve Algılama

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Çalışanlarda Kalite Bilinci Ve Bireysel Sorumluluk Oluşturma

İÇERİK

 • Kalite bilinci ve bütünsel bakış
 • Profesyonel çalışan olma ve bireysel sorumluluk
 • Profesyonel dış görünüm ve imaj
 • İnsanlarla kaliteli iletişim kurma becerisi
 • Planlı ve organize çalışabilme
 • Bireysel stres yönetimi ve özgüven oluşturma

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Başarı İçin Sonuç Odaklılık

İÇERİK

 • Sonuç Odaklı Karar Alma ve Seçim Yapma
 • Proaktif Kişilik, Karakter ve Sonuç Odaklılık
 • Başarılı İnsanların Sonuç Alma Sırları
 • Başarıya Odaklanmada Kehanet Yönetimi
 • Sonu Alma Yaklaşımında
 • Hedef Belirleme / Problem Çözme / Karar Verme / O.Z.T

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Etkili Geri Bildirim Becerileri

İÇERİK

 • Geri Bildirim Nedir?
 • 3 Seviye’de Etkili Geribildirim
 • İletişimi Etkileme Açısından Geri Bildirim
 • Ast-üst Açısından Doğru Geri Bildirim Nasıl Yapılmalıdır
 • Eş Pozisyonlar Açısından Geri Bildirim Nasıl Yapılmalıdır
 • Uygulama Çalışmaları

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

İş Yaşamında EQ - Duygusal Zeka Geliştirme

İÇERİK

 • Duygusal Zekanın 5 Temel İlkesi
 • Duygusal Zekanın İş Yaşamında Etkin Kullanımı
 • Değerler & Paradigmalar
 • Duygusal Zeka Becerilerinin Artırımı
 • İlişki Yönetimi Becerileri
 • Duygusal Zeka ve Liderlik İlişkisi

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Mutlu ve Başarılı Yaşantılar İçin İçe Dönüş ve Pozitif Düşünce

İÇERİK

 • İletişimde başarısızlık garantisi: manevi cimrilik!
 • İletişimde başarılı olabilecekler ya da olamayacaklar kimdir?
 • İletişimci miyiz? İletişim beceriksizi mi?
 • Güçlerin savaşı: Sizi kim yönetiyor?
 • Kulağı iletişime kapalı olan etkin nasıl dinleyebilir?
 • Duygusal sağanaklarla ikna süreci!
 • Dikkat vücudunuz çığlık çığlığa! (Uygulama)

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Profesyonellik Bilinci, Sorumluluk & İmaj Oluşturma

İÇERİK

 • Kalite bilinci ve bütünsel bakış
 • Profesyonellerin hassasiyet gösterdiği 8 temel konu
 • Profesyonel dış görünüm ve imaj oluşturma detayları
 • Bütünü görmeyi destekleyici ve engelleyici davranış biçimler
 • Planlı ve organize çalışabilme
 • Bireysel stres yönetimi ve özgüven oluşturma

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Başarılı Zaman Yönetimi Stratejileri

İÇERİK

 • Zamanı kazanmak mı yönetmek mi?
 • Alışkanlıkların Yönetimi ve Değişimi
 • Zaman israfını azaltmak
 • Karar Alma Mekanizmasını Doğru Kullanma ya da Kararsızlık
 • Etkili delegasyon yönetimi
 • Zaman kazanımında toplantı faktörü
 • Sağlıklı iş ve özel yaşam tahterevalli’si

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Stresle Barışık Yaşayabilme ve Günümüz Gerçekliği

İÇERİK

 • Stresi tanımak
 • Sosyoloji ve stres ilişkisi ve Psikoloji ve stres ilişkisi
 • Stres altında olmanın yararları
 • Strese yatkın kişilikler
 • Strese neden olan etkenleri erken algılama
 • Strese karşı dayanıklılığımızı artırma yolları
 • Bir psikolojik danışmandan öneriler

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Başarılı Eğitim Sunumu Hazırlama

İÇERİK

 • Eğitimde Etkili Planlama Yöntemleri ve Sık Görülen Planlama Hataları
 • Soyut, Somut, Sözel Sembollerin Sunumda Etkili Kullanımı ve Sık Görülen Hatalar
 • Görsel algılamada Renk Psikolojisinin Kullanımı
 • Yazı Panolarının ve Bilgisayar Sunumlarının Etkili Kullanımı ve Sık Görülen Hatalar
 • Öğretilecek Konuya Göre Yöntem ve Tekniklerin Sunumlarda Kullanımı
 • Yetişkinlerin Anlık Değişen Psikolojisine Göre Tedbir Alma

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Eğitici Eğitimi - Sahne Becerisi Yüksek Eğitici Geliştirme

İÇERİK

 • Yetişkinlerin İkna Sistematiği
 • Eğitimde Motivasyonu Sağlama, Planlama ve Sunum Notu Hazırlama
 • Sunuşun Başarısını Artırma Stratejileri
 • Sahne Yönetimi Stratejileri
 • Topluluk Önünde 9 Önemli Tavsiye
 • Değerlendirme ve Yeniden Uygulama min.30 mak.60 dk

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

İleri Seviye Eğitici Geliştirme

İÇERİK

 • Teknik Bilginin Etkili Biçimde Öğretimi
 • Doğru ve Etkili Konuşma
 • Eğitimlerde İtiraz Karşılama
 • Sunusun Başarısını Artırma
 • Özetleme ve Kapanış

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Yönetim Geliştirme ve Liderlik Eğitim Modülleri

Let The Rules Change!

İÇERİK

 • Yönetsel Moda uygulamalar mı? Üzerinize yakışan mı?
 • Günümüz Oyununun gizli kuralları
 • Eski ve Yeni Çalışanları yeni oyuna hazırlama
 • Çalışanlarında geliştirilmesi mecbur olan ortak beceriler
 • Müşterileri yeni oyuna hazırlama ve Hedef kitlenin psikolojik yönetimi
 • Kuralları Değiştirecek Yönetim uygulamaları
 • Değişim hareketlerinde öncelik belirleme

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Başarılı Toplantı Yönetimi Stratejileri

İÇERİK

 • Toplantı Amacı Belirlemenin Önemi
 • Toplantıların Amacına Ulaşmasını Engelleyen Faktörler ve Bu Faktörlerin İşletmede Neden Olduğu Zararlar
 • Toplantı Türleri
 • Ne Zaman Toplantı Yapılmamalı?
 • Toplantılarda Planlama ve Hazırlık
 • Kişilerarası İletişim

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Başarılı Yetki Devri Stratejileri

İÇERİK

 • Yetki Devri Ve Yönetime İlişkin 6 Ana Yanılgı
 • Yetki Devri ve Denetim Mekanizması Eğrisi
 • Neler Devredilmeli? Neler Devredilmemeli?
 • Yetki Devri ve Sınırlandırma
 • Başarılı Yetki Devrinin 3 Ana Destekçisi
 • Kurum Kültürü ve Yetki Devri İlişkisini Yönetmek

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

İnsan Yönetiminin Geleceği ve Kurumsal Verimlilik Sağlama

İÇERİK

 • Değişen Paradigmalara Uyum Sağlayabilme
 • Çalışanların Dili ve Kitle Psikolojisi
 • Yönetim ASA’sını Doğru Kullanma
 • Yönetememe Hastalığı ve Belirtileri
 • Gelecek Yönetiminde Değişen Algılamalar
 • Liderlikte Farklılaşan Vasıflar 7M
 • Subjektif Mükellefiyet ve Kurumsal Fayda
 • Kehanet Yönetimi ve Bütünsel Sorumluluk

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Aile Şirketlerinde Yönetim ve Liderlik

İÇERİK

 • Aile Şirketlerinin Hayat Çevrimleri-Ömürleri
 • Aile Şirketlerinde Yetki Devri-Delegasyon ve Motivasyon
 • Aile Şirketleri ve Yapısal Sorunlar
 • Hatalı Kurumsallaşma ve Yönetsel Tıkanma
 • Aile Şirketlerinin Anayasasının Oluşturulması

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Koçluk Stratejileri İle Çalışanları Geliştirme

İÇERİK

 • Koçluk Nedir Ne Değildir
 • Koçluk İletişimi ve Koçlukta Vücut Dili
 • Çalışanların içindeki hazineleri keşfetme
 • Gerektiğinde hayır diyebilme
 • Hayattan zevk almayı öğrenme
 • İç motivasyon yönetimi
 • Stratejik Aynalama

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Kurum İçi Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme

İÇERİK

 • Çatışmanın Anlamı Ve Sebep Analizi
 • Çatışmanın Safhaları
 • Çatışma Kaynakları
 • Çatışma’da Problem Çözme Yaklaşımı
 • Çatışma Ve Problem Çözme Sürecinden Kazanımlar

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Kurum İçi Motivasyon Yönetimi

İÇERİK

 • Kitlesel psikoloji ve motivasyon
 • Motivasyon ile ilgili doğru bilinen yanlışlar yanlış bilinen doğrular
 • Yönetici ve çalışanlar açısından motivasyon
 • Sebep sonuç açısından de-motivasyon sinyalleri
 • Kurumların motivasyonu, Takımların motivasyonu, Çalışanların motivasyonu
 • 180 ve 360 derece motivasyon ve Motivasyonda süreklilik

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Kurumsal Değişim Yönetiminde Stratejik Açılımlar

İÇERİK

 • Değişimi Mecbur Kılan Sebepler
 • Geleceğin şirketlerinin farklılığa gittiği alanlar
 • Mevcut durum analizi ve hedef ve süreç belirleme
 • Değişim uygulamalarında yararlanılabilecek yönetim teknikleri
 • Değişim hareketlerinde öncelik belirleme

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Stratejik Mağaza Analizi

İÇERİK

 • Mağaza Konseptleri ve Görsel Düzenleme
 • Dört Adımda Verimli Mağaza Kullanımı Stratejisi
 • Stok Verimliliği GMROI
 • Satış Alan Verimliliği GMROF
 • Personel Verimliliği GMROL

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Stratejik Pazarlama Yaklaşımı

İÇERİK

 • Stratejik Pazarlama Yönetimi
 • Tüketici Davranışları ve Karar Süreci
 • Tüketici Memnuniyeti ve Strateji
 • Stratejik Tanınma
 • Stratejik İş Geliştirme ve Satış Çabaları
 • Marka ve Kalite

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Yönetici Yönetimi Eğitimi (Yöneticileri Yönetmenin Psikolojik Temeli)

İÇERİK

 • Yönetim ve yönetici misyonları
 • Yöneticinin motivasyonu
 • Yöneticiyi eleştirme
 • Yönetici liderlerinin görevleri
 • Takim kurucusu olarak yöneticiler
 • Başarili liderinin 6 davraniş özelliliği
 • Yöneticilere toplantı liderliği

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Yönetimsel Becerileri Geliştirme ve Liderlik

İÇERİK

 • Günümüz yöneticisinden beklenenler
 • Ana sorumlukların gerçekleşmesi için gerekli stratejik beceriler
 • İnsan yönetiminde tehlikeli virajlar
 • Liderlikte beden dili kullanımı
 • Değişen 7 kritik liderlik vasfı
 • Stratejik takımlar nasıl kurulur
 • Zaman yönetimi ve iş yükü analizi

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Satış Artırma, Hizmet Geliştirme ve Müzakere Beceriler Eğitim Modülleri

Müşteri İlişkilerinde Profesyonellik

İÇERİK

 • Müşteri İhtiyaçları anlama
 • Profesyonellik ve güven oluşturma
 • Müşteri ilişkilerinin temel öğeleri
 • Müşteri şikayetlerini doğru ve başarılı karşılama
 • Çatışmalardan Kaçınmada Kritik Unsurlar
 • Şikayet takibinde Planlılık, zaman yönetimi ve Organize Çalışma

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Müzakere Ortamlarında Başarı – Müzakere Becerileri Temel Düzey

İÇERİK

 • Müzakere’de Kişisel Hazırlık
 • Müzakere’de Stratejik Planlama
 • Müzakere’de Zamanlama ve Zaman Yönetimi
 • Baskı Oluşturma ve Psikolojik harp!
 • Müzakere Ederken Güven Oluşturma Ve İkna
 • Karşıdaki Kişinin Tarzını Anlama
 • Kişilerin Sinyallerinin Farkına Varmak

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Müzakere Ortamlarında Başarı – Müzakere Becerileri İleri Düzey

İÇERİK

 • İleri Seviye Müzakere İçin Kişisel Hazırlık
 • Müşterilerde Güven Oluşturma Ve İkna
 • Müzakerede Kaos Yönetimi
 • Baskı Oluşturma ve Psikolojik Harp!
 • Sinyallerinin Farkına Varmak – Bilinçli Sinyaller Vermek
 • Sahte Sinyalleri Algılama
 • Uygulama

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Profesyonel Satış Teknikleri / Satışları Artırın - Hizmette Farklılaşın!

İÇERİK

 • Müşteri Sadakati Yaratmak
 • Rekabet Avantajları Yakalamak İçin Altın Kurallar
 • Müşteriler İle Etkili İletişim
 • Satış Süreci Kritik Davranışları
 • Satışın Kapanışı ve Ek Satışın Kuralları
 • Profesyonel Müşteri Hizmeti İlkeleri

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Telefonda İletişim Ve Profesyonel Hizmet Standartı Oluşturma

İÇERİK

 • Telefonun Ucundaki İç Ve Dış Müşteri Kavramı
 • Profesyonel İlk İzlenim Oluşturma
 • Telefonda Güven Oluşturma
 • Telefonda Empatik Dinleme
 • Telefonda Kritik Davranışlar
 • Telefonda Kriz Anlarla Başa Çıkma

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

İleri Seviye Satışçılık Becerileri – Üst Seviye Profesyonellik

İÇERİK

 • Satış Öncesi Stratejik Planlama
 • Krizleri Doğru Karşılama
 • Satışta Bilinçli Kriz Oluşturma
 • Satışta Psikolojik Baskıları Yönetmek
 • Müşteri Üzerinde Psikolojik Baskı Oluşturmak
 • Aykırı Yöntemlerle Satışçılık
 • Self Coaching ile Hedefler Üstü Satışçılık

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Zor İnsanlara Başa Çıkma ve İkna Teknikleri

İÇERİK

 • İletişim ve İletişimsizlik
 • İnsanlar Neden “Zor İnsan” Olur?
 • Kasa, Müşteri İlişkileri Noktalarında Empati
 • Çatışmalı Durumları Psikososyal Analizler
 • Olumsuzluk Kaynakları, Nedenleri ve Başa Çıkma Teknikleri
 • Yaygın Zor İnsan Tipleri
 • Zor Durumların Etkili Stres Kontrolü

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

Özel Beceri ve Teknik Uzmanlık Geliştirme Eğitim Modülleri

Eğitim ve Gelişim Yönetimi Eğitimi

İÇERİK

1.Modern firma yönetiminde eğitim uzmanlığı

 • Firma yönetimlerinin beklentileri
 • Eğitim uzmanlarının kendilerini geliştirmesi gereken Alanlar
 • Derinlemesine firma analizi
 • Program takibi ve kontrolü

2. Firmaya özgü eğitim programı geliştirme

 • Hedef davranış saptama
 • Öğretim yöntem ve tekniklerini saptama
 • Öğretim el kitabı oluşturma
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini saptama

3. Kurumsal eğitim yönetimi

 • İhtiyaç analizi
 • Yıllık planlama
 • Yıllık plan dışı acil uygulamalar
 • Eğitim bütçesi oluşturma

4. Eğitim ve Gelişim Yönetimi entegrasyonu

 • Kariyer, performans sistemleri ile eğitim sistemi entegrasyonu
 • Yıldız ve yetenek havuzu yönetimi ile eğitim sistemi entregrasyonu

5. İK ve eğitim süreçlerinin uyumu ve etkinliğinin artırılması

 • İşe alım ve eğitim sistemlerinin uyumu
 • Oryantasyon programlarında başarı sağlama

6. Eğitim uygulamalarının pazarlanması

 • Firma içi pazarlanması
 • Firma dışı pazarlanması
 • Firma kültürüne katkı ve cazibe merkezi oluşturma
 • Tecrübe ve mesleki yetkinlik

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İÇERİK

GÜN 1 / Değişime Penceresinde İK Yönetimine Bakış

 • Değişime Zorlayan Güçler ve Rekabet Ortamına Yansımaları
 • Geleceğin Şirketleri Ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyondaki Yeri, Amaçları, İşlevleri
 • 4 Temel Yönetsel Beceri
 • İnsan Kaynakları Açısından Proje Yönetimi

GÜN 2 - 3 / İK Planlaması İş Analizi Seçme ve Yerleştirme

 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İş Analizi
 • Seçme ve Yerleştirme

GÜN 4 - 5 / Performans Yönetimi

 • Performans Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
 • Performans Değerlendirme Nedir? Genel İlkeleri Nelerdir?
 • Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Performanslarının Değerlendirilmesinde Farklılıklar
 • Sonuçların Değerlendirilmesi ve Raporların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar

GÜN 6 - 7 / Motivasyon, Ücret Yönetimi, Ödüllendirme, Takdir

 • Motivasyon
 • Ücret Yönetimi
 • Ödüllendirme ve Takdir

GÜN 8 - 9 / Eğitim ve Geliştirme

 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Planının Hazırlanması
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

GÜN 10 / Kariyer ve Yetenek Yönetimi

 • Kariyer Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
 • Kariyer Yönetiminin Adımları ve Profesyonel Kariyer Gelişim Aşamaları
 • Hangi Zekaları Yüksek Bireylerin Performansları, Nasıl En Etkin Biçimde Değerlendirilebilir ve Geliştirilebilir?

Kapsamlı içerik ve diğer detaylar için lütfen Eğitim Koordinatörümüz Ahmet EKİZ ile iletişim kurunuz.
info@emaegitim.com

  Yönetim Danışmanlık:

multi carousels  Yönetsel sistemlerin etkinliğinin artırılmasını sağlayarak kurumsal başarının elde edilebilmesini sağlamaktayız. Bu süreçte çok etkili ve iddialı neticeler alabilmemizdeki en önemli faktör sistem geliştirme faaliyetlerimizi basit, net ve çalışan kılmamızdır.

Ema Eğitim Faaliyetleri"

  SOSYAL MEDYADA BİZ

multi carousels  Sosyal Medyada Bizi şu linklerden takip edebilirsiniz

  HİZMETLERİMİZ

multi carousels  Hizmetlerimize ilişkin detaylar için HİZMETLERİMİZ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

  ÖZEL TANITIM

multi carousels  Özet tanıtım sunumumuzu PDF olarak indirebilirsiniz...

 

Tags : Satış | kurumsal | eğitim | inovasyon | kar | stratejik | yönetim | liderlik | iletişim | karlılık | gelişim | kariyer | performans | analiz | memnuniyet | müşteri ilişkileri | crm | insan kaynakları | finans | muhasebe | ekip | takım | zirve | konferans | panel | başarı | yaratıcılık | pazarlama | outdoor | rekabet | kriz | test | değerlendirme merkezi | katılım | sertifika | eğitimci | eğitmen | danışman | danışmanlık | dış ticaret | tahsilat | para | bülten | duyuru | mb