• -Firma ve Sektöre Özel Kariyer Planlama Sistemi Kurulması
 • -Şirket içi Detaylı Eğitim Gereksinimlerinin Saptanması
 • -Çalışan Memnuniyetinin Ölçümlenmesi ve Geliştirilmesi
 • -Şirket içi Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi ve Geliştirilmesi
 • -Yetkinlik Temelli iş Analizlerinin Yapılması
 • -Ücret ve Prim Sistemi Oluşturma ve Dengeleme
 • -Şirket içi Profesyonel Çalışma Koşullarının Ölçülmesi ve Geliştirilmesi
 • -Öneri Değerleme ve Ödüllendirme Sistemi Kurulması
 • -Ölçme ve Değerlendirme Temelli Oryantasyon Sisteminin Kurulması
 • -Organizasyonel Yedekleme ve Terfi Sistemi Kurulması
 • -Toplantı ve Karar Alma Sistemi Oluşturma, Etkinleştirme
 • -Satışları Artırıcı Stratejik Yönetim Danışmanlığı
 • -işletme Kurumsallaşması ve Profesyonelleştirilmesi
 • -Stratejik Konumlandırma ve Başarılı Pazarlama Yönetimi
 • -Gelişim ve Değişim Yönetimi
 • -Inovatif Kültür Oluşturma

Teknolojinin ve uygulamaların kopyalanabildiği ortamlarda rekabetle başa çıkabilmek için yetkin ve mutlu çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple bireylerin kurum içi performanslarını olumlu veya olumsuz etkileyen noktaları analiz edebilmek yönetimler açısında hayatidir.

Başarısı kanıtlanmış memnuniyet araştırmalarımızın kurumlara çalışanlarda memnuniyetsizlik yaratan konularda nereden başlamalı? Önceliğimiz ne olmalı? Vb birçok soruda yol haritası vermektedir.

Kısaca 7 adımda hareket etmekteyiz:

 • 1. Sorumlulukların Tespiti
 • 2. Ön İnceleme
 • 3. Tasarım Süreci
 • 4. Ön Uygulama
 • 5. Nihai Uygulama
 • 6. Analiz ve Raporlama
 • 7. Harita saptama

Kurumsal analiz sistemlerin yeterliliklerini, güçlü ve sınırlı yanlarını tespit etme sürecidir. Hedeflerin gerçekçiliğinin, bütçelerin etkili yönetilebilmeleri için, büyüme ve küçülme vb. birçok stratejilerinde başarılı olabilmek için firmaların kurumsal yeteneklerini incelemeye alıyoruz.

3 temelde hareket etmekteyiz:

 • 1. Mevcut Durum Analizi
  Genel Yönetim / Satın Alım Yönetimi / Müşteri İlişkileri Yönetimi / Üretim – Hizmet Uygulamaları / Altyapı – İnsan Kaynakları / Muhasebe – Finans olarak incelenir.
 • 2. Sonuç Değerlendirme
  Çıkan göstergeler yönetime raporlanır. İdeal ile olan karşılaştırma çalışmaları detaylıca skorlandırılır. Öneriler liste halinde öncelik planlamaları yapılmış olarak sunulur.
 • 3. Projelendirme
  Kurum ideallerine göre yapılacak çalışmalar bifiil projelendirilir ve uygulamaya geçirilecek hale getirilir

Doğru personeli doğru işle buluşturma da eğitim ihtiyaçlarının tespitinde kariyer ve terfilerde objektif verilerin önemi artmaktadır. Bu kadar önemli bir noktada profesyonel analizler firma için hem ekonomik hem de hayatidir. Bu konuda yaptığımız test uygulamaları ile firmaların profesyonel insan kaynakları yönetimine kritik katkı sağlıyoruz.

 

 

 • -Şirketim = Müşterim = Ben = Mutluluğum
 • -Ben başarma delisiyim
 • -Sıradan yaklaşımlar ile sıradışı başarılar elde edilemez
 • -Başarıda en önemli etken,insan mefhumunu kavramak
 • -Kendimi sorguluyorum

 

 

Kişinin / kuruluşun kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve engelleri yönetmeyi öğrenmesidir. Her kişi veya her işletme özgün bir yapıdadır. Bu bakımdan kurulan koçluk ilişkisinde çözüm yine kişinin veya işletmenin kendi içerisinden keşfedilir. Kuruluşlarda tepe yöneticiden en alt kademeye kadar sunulan koçluk hizmeti, eğitim ve danışmanlık hizmeti ile beraber yürütüldüğünde kişi ve kuruluşlara büyük katkılar sağlamaktadır.

 • Kurum içi Koç Veya Mentor Yetiştime Programı
 • -Yönetici Koçlugu
 • -Performans Koçlugu
 • -Takim Koçlugu
 • -Satis Koçlugu
 • -Girisimcilik Koçlugu
 • -Kariyer Koçlugu

Değerlendirme Merkezi uygulaması, Terfi / Atama Süreçlerinde / Yönetici Geliştirme Programları Süreçlerinde / Kariyer Planlama ve Yedekleme Süreçleri/ Yetenek Havuzu Oluşturma Süreçlerinde / İşe Alım Süreçlerinde / Eğitim İhtiyaç Analizi Süreçlerinde pozisyon için belirlenmiş yetkinlikleri temel alarak, kişinin mevcut yetkinliklerinin ve potansiyelinin bir grup kurgulanmış ölçme değerlendirme araçları kullanılarak ölçümlenmesi ve analiz edilmesini içeren uygulamaların bütünüdür.

Adaylarınızın potansiyellerine, yetkinliklerine ve kişilik özelliklerine yönelik objektif değerlendirmeler yaparak, değerlendirilen kişinin güçlü, gelişime açık yetkinliklerini ve kişilik özelliklerini belirliyor; gelişim planlarını daha hızlı ve efektif yapmanıza destek oluyoruz.

  Yönetim Danışmanlık:

multi carousels  Yönetsel sistemlerin etkinliğinin artırılmasını sağlayarak kurumsal başarının elde edilebilmesini sağlamaktayız. Bu süreçte çok etkili ve iddialı neticeler alabilmemizdeki en önemli faktör sistem geliştirme faaliyetlerimizi basit, net ve çalışan kılmamızdır.

Ema Eğitim Faaliyetleri"

  Satış Eğitimleri:

multi carousels  Satış yapabilmek ve karlılığı artırabilmek için satış kadrolarının zihinsel haritalarını, bakış açılarını geliştiriyoruz. Referans noktamızı çeşitli kitaplar ya da internetten değil gerçek yaşamda üst seviye satışçılığı yaşayabilen elit satışçılardan alıyoruz. Satış personelinin bir satış üstadı haline gelebilmesine mental ve beceri olarak olanak sağlıyoruz.

Ema Eğitim Faaliyetleri"

  Yönetim & Liderlik Eğitimler:

multi carousels  Üst seviye katkılar sergileyen yöneticilerin ve üstün liderlerin yöneticiliğe ve liderliğe yaklaşım biçimlerin özetliyoruz. En seri sonuç alacak biçimde yönetim becerilerinin, liderlik yeteneklerinin geliştirilmesini sağlıyoruz. Ve bunu denenmiş ve başarılı olmuş stratejilerden oluşan saf bilgi ve deneyim yüklemesi ile yapıyoruz.

Ema Eğitim Faaliyetleri"

 

Tags : Satış | kurumsal | eğitim | inovasyon | kar | stratejik | yönetim | liderlik | iletişim | karlılık | gelişim | kariyer | performans | analiz | memnuniyet | müşteri ilişkileri | crm | insan kaynakları | finans | muhasebe | ekip | takım | zirve | konferans | panel | başarı | yaratıcılık | pazarlama | outdoor | rekabet | kriz | test | değerlendirme merkezi | katılım | sertifika | eğitimci | eğitmen | danışman | danışmanlık | dış ticaret | tahsilat | para | bülten | duyuru | mb